För oss är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Ekosten Sverige AB (556846-7962) ansvarar för att de personuppgifter som du lämnar i samband med köpet, hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

- Hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

- Hantera kundservice ärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

- För att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

- För att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

- För att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och för att kunna hjälpa dig med kundservice ärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

 

Vi delar personuppgifter med andra endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in (t ex. garantiärenden) eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Samtliga uppgifter raderas om du begär detta eller om du har varit inaktiv i tre år. Du har rätt när som helst att få den information som vi har registrerat om dig.

 

Product added to wishlist
Produkt lagt till i jämföraren